Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

Sign up to our newsletter

Serviceoptimering

Med serviceoptimering kan du udrette "mere med mindre arbejdskraft”. Ved at aktivere en højautomatiseret proces til at forstå kunders adfærd, efterspørgselsprognoser og genopfyldning samt oprettelse af optimale lagerstørrelser vil du opnå garanteret tilgængelighed af produkter til lavest mulige omkostninger.

Optilon offer Service OptimizationHar du spekuleret over, hvorfor der altid er produkter, som er udsolgt, mens der er for mange på lager af andre produkter trods dine mål for serviceniveau og tilgængelighed? Er du sikker på, at du opnår det rigtige serviceniveau i relation til den lagerinvestering der er foretaget? Serviceoptimering giver svar på disse spørgsmål.

Serviceoptimering garanterer et vist serviceniveau for hvert produkt i  sortimentet uafhængigt af, hvor svingende produktet er. Denne evne adskiller serviceoptimering fra traditionelbaseret lagerstyring baseret på ABC-klassificering. Den traditionnel ABC klassificering tildeler ikke en gennemsnitlig tilgængelighed på tværs af en række produkter, men den behandler hvert produkt uafhængigt af hinanden. I serviceoptimeringsprocessen  er der fire trin: 1) efterspørgselsplanlægning, 2) lageroptimering, 3) genopfyldning og 4) samarbejde.

Efterspørgselsplanlægning

Serviceoptimering starter med efterspørgselsplanlægning. Oprettelse af en statistisk prognose handler om at forstå, hvordan dine kunder og produkter opfører sig. For at undgå nogen form for sammenlægning af data, for ikke at miste synlighed, medtager vi historiske salgsoplysninger på ordreniveau for at forstå omfanget af ordrer, frekvensen af ordrer, og størrelsen af ordrer. Dette betegnes også som Demand Sensing, hvilket giver  en ægte indikation af volatilitet. I sammenhæng med andre typer af information som tilbud og endda købsmønstre får vi et godt overblik over ikke blot fremtidig efterspørgsel, men også hvilke aktiviteter, der kan drive mersalg, også kaldet handelsfremmende prognose. Optilons tilgang behøver kun én selvjusterende statistisk prognosemodel, som har vist sig at være meget effektiv i forbindelse med nøjagtighed..

I modsætning til traditionel efterspørgselsplanlægning fokuserer vi ikke kun på historisk prognosenøjagtighed men også på den fremtidige pålidelighed af prognosen. Denne oplysning er afgørende, når vi fortsætter til næste trin; lageroptimering.

Lageroptimering

Lageroptimering har betydning i takt med, at evnen til at tilbyde god kundeservice bliver mere vigtig. Desværre er det også blevet mere udfordrende fordi produktsortimentet vokser samt konkurrencen øge og efterspørgelsen på markederne svinger mere og mere. Styring af de nødvendige lagere i dette miljø er afgørende uden at binde for meget kapital. Vi mener, at lagerstyring baseret på klassisk ABC- klassificering ikke længere er tilstrækkeligt.

I stedet mener vi at det er afgørende for give den rigtige kundeservice, at der er synlighed i forholdet mellem serviceniveau og nødvendig lagerinvestering, noget vi refererer til som Stock-to-Service kurven. I modsætning til klassisk lagerstyring, der starter med at bestemme det ønskede serviceniveau – som regel opnået som et kompromis mellem salg, Supply Chain og økonomiafdelingen – så giver serviceoptimering en ægte beslutningsstøtte i form af visibilitet og dermed et bedre grundlag for beslutningerne. Forskellige interessenter forstår hvilke lagerinvesteringer, der kræves, for hver stigning i serviceniveau på tværs af hele rækken af forskellige serviceniveauer og for alle kombinationer af vare placeringer. Dette er baseret på den fremtidige pålidelighed af prognosen frem for historisk prognosenøjagtighed. Dårlig fremtidig pålidelighed indebærer, at et produkt er vanskeligt at forudsige, hvilket kræver større sikkerhed i lagerbeholdningerne for at opretholde et højt serviceniveau. På den modsatte side indebærer god pålidelighed, at et produkt har mindre volatilitet, hvilket kræver lav sikkerhed i lagerbeholdningerne for at opretholde et højt serviceniveau. Med disse metoder har Optilon gjort sine kunder i stand til at opnå højere serviceniveau samtidig med reduktion af lagerbeholdning – hver dag hele året rundt.

Genopfyldning

At forstå kundeadfærd og at fastsætte de korrekte niveauer for sikkerhedslagerene er vigtigt. Men for at få fuld effekt kræver det, at du også optimerer genopfyldning på tværs af dit netværk fra leverandører til din slutkunde, hvor variabler såsom produktionsmængder, transportmængder og leveringstider tages i betragtning. Mens standard ERP-systemer dækker mange af disse områder, er disse systemer tilbøjelige til at ignorere volatiliteten hvilket erdet komplekse i denne sammenhæng. Variationer i leveringstider, midlertidige begrænsninger i transportkapacitet og tilgængelig forsyning har brug for mere sofistikeret optimering. Vi betegner dette som genopfyldningsoptimering.

Samarbejde

En væsentlig forudsætning for Serviceoptimering er at tilvejebringe en høj grad af automatisering i de ovennævnte procestrin. I visse tilfælde kan eksternt input til processen dog skabe merværdi. Dette gælder især for indsamling af markedsinformation i brancher med mange tilbud. Samarbejdet mellem partnere kan også blive nødvendig for at tilpasse forsyningskæden med for eksempel med dine leverandører. Et særligt tilfælde, hvor dette er værdifuldt er, når du administrerer beholdninger på vegne af dine kunder, eller når dine leverandører administrerer din beholdning, hvilket også kaldes sælgerstyret lager (VMI – Vendor Managed Inventory)

For at lære mere om Seriviceoptimering

Se venligst service optimization with Optilon videoen.

Vores ydelser i serviceoptimering

Serviceoptimering er betegnelsen for er vores koncept inden for lagerstyring og styring af produktsortiment i for handel og produktionsvirksomheder.
Vores tilbud er bredt og omfatter alt det som din virksomhed skal anvende for at kunne levere dine kunder den bedst mulige service.

Læs mere nedenfor om de forskellige dele af vores tilbud inden for serviceoptimering:

Inventory optimization

Lageroptimering

Optilon anvender Serviceoptimering, der er en nyere tilpasning af den traditionelle lageroptimering.

Optilon - Prognostisering

Prognose

Ved vores løsninger kan du automatisk analysere historiske efterspørgselsdata på ordreniveau for at få fyldestgørende information om et bestemt produkts efterspørgselsmønster.

Optilon - Kampanjprognosticering

Handelsfremmende prognose

At lave prognoser for virkningen af kampagner i forhold til en baseline prognose er fortsat et af de mest udfordrende problemer i efterspørgselsdrevet planlægning.

Optilon - Leverantörsstyrt Lager

Vendor Managed Inventory (VMI)

I et leverandørstyret lager, er ansvarlig for leverancerne oveført til leverandøren, der bestemmer leverancerne, ud fra kundens fremtidige lagerniveauer.

Optilon - Demand Sensing

Demand Sensing

Kernen i Demand Sensing ligger i adgangen til detaljer vedrørende kundeadfærd og brug af matematiske algoritmer, der analyserer dette.

Optilon - Återanskaffningsoptimering

Optimering af genopfyldning

Genopfyldningsoptimering kombinerer resultaterne af prognoser og lageroptimering til at skabe genopfyldningsforslag.

Vil du vide mere om serviceoptimering?

Kontakt gerne Lars Villads Krogh på +45 261 445 45 eller lars.krogh@optilon.dk.

Lars Vllads Krogh

Del