Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

Sign up to our newsletter

Produktion

Er dit firmas planlægning komplet?
Optilons konsulenter har i mange årarbejdet med at forbedre produktionsselskabers planlægning. Gennem årene er der sket meget, ikke mindst er bedre, hurtigere og mere fleksible værktøjer blevet udviklet, men mange selskaber har trods dette stadigen del udfordringer. Det gælder ikke sjældent at få et godt overblik over flaskehalsene, at kunne forudse effekten af materialeforsinkelser, at kunne prioritere på en effektiv måde mellem forskellige ordrer og kunder, og sidst men ikke mindst at kunne visualisere situationen omkring planlægning for ledelse, produktionsafdeling, indkøbere m.fl.

Svært at træffe strategiske beslutninger

Optilon hjælper produktionsvirksomheder at forbedre sin planlægning på såvel strategisk, taktisk som operativt niveau. På strategisk niveau oplever mange firmaer at det er vanskeligt at beslutte og konsekvensberegne forandringerforsyningskædens opbygning. Mange selskaber oplever at de har meget vanskeligt vedat analysere hvilket der er den rigtige beslutning ud fra de forventede omkostninger, serviceniveuer og leveringstider til kunden.

Historisk set er analyser af denne type blevet gennemført med vældigt lav frekvens og med regneark som hjælpemiddel. I takt med den øgede konkurrence, øgede krav til effektivitet samt mere komplekse og dynamiske forsyningskæder oplever flere og flere selskaber at disse værktøjer ikke er tilstrækkelige.. Et andet område som hvor adskillige firmaer ofte behøver hjælp er at forene det strategiske niveau med med de taktiske –og operationelle niveauer, som skal styre produktionsvirksomheden i henhold til de overordnede målsætninger for hele virksomheden..

Jagten på den minimale prognosefejl

På taktisk niveau er udfordringerne ofte at balancere efterspørgsel og forsyning. I produktionsvirksomheder styrer anmodninger og prognoser indkøb, produktion, lager og kapacitet. Dette betyder at prognoseenheden har en stor indvirkning på både lønsomheden og servicegraden henvendt i mod kunderne. Som følge deraf har mange producenter gjort en indsats for at højne kvaliteten i prognoserne, menmange oplever i dag at prognoseberegning og efterspørgsel planlægning tager alt for meget tid og ofte uden de ønskede resultater

Parallelt med disse efterspørgselsudfordringer har mange producenter vankeligt ved at få styr på den forventede produktionskapacitet, så man kan lægge en realistisk plan for tilførsel på taktisk niveau. Uden dette bliver det svært at enes om leveringsplaner med leverandører samt at planlægge produktionsbemanding, lageropbygning samt distributionsplaner.

For et produktionsvirksomheder med alternative servicegrader (flere produktionsenheder, distributionscentraler, ordreproduktion m.m.) er dette et spørgsmål som kan være svært at håndtere uden specifik IT støtte og simuleringsmuligheder. En anden aktivitet indenfor taktisk planlægning, som mange selskaber oplever som svært at udføre optimalt, er beregning af lagerkapacitet og sikkerhedslager.

Komplekse varestrømme og vandrende flaskehalse

Operativ planlægning er, ikke mindst indenfor maskinindustrien, et område som mange firmaer kæmper med. Fabrikker med funktionslayout, tusinder af produktionsordrer, meget indgående materiel og vandrende flaskehalse gør at det ofte er vanskeligt at planlægge kommende ugers produktion uden at uventet forsinkelser forekommer.

Adskillige selskaber oplever derfor en hverdag med alt for mange brandslukninger som følge af ændrede  prioriteringer, for sene materielleverancer  og operationer som ikke bliver udført i rette tid på grund af overbelægning og uventede flaskehalse. Ofte skaber  omstillingstider og ændringer af planlagt rækkefølge problemer eftersom disse lokale optimeringer ikke altid  stemmer overens med behovsdatoen. I disse tilfælde er en simulering og konsekvensberegning nødvendig.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe produktionsvirksomheder til at:

Læs mere om vores referencer indenfor produktionsvirksomhed her.

Del