Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

Sign up to our newsletter

Lageroptimering

Optilon anvender Serviceoptimering, der er en nyere tilpasning af den traditionelle lageroptimering.

Lagermodelleringsteknik

SServiceoptimering benytter lagermodelleringsteknikker, som er udviklet til at korrigere for manglerne ved traditionel lagerstyring. Teknikkerne kan præcist modellere den forventede udvikling for hvert varenummer/lagerlokation (SKU/location), selv for varer, der bevæger sig langsomt. Serviceoptimering er baseret på de sandsynlighedsfordelinger, som kan vise en lang række sprednings- og skævhedsmønstre, og tager højde for alle relevante parametre. Resultatet af denne fuldautomatiserede proces er Stock-to-service kurven (STS). Kurven viser den præcise sammenhæng mellem det ønskede serviceniveau (genopfyldning) og den gennemsnitlige lagerbeholdning, der kræves, samtidig med at den viser de nødvendige kontrolniveauer (sikkerhedslager, genbestillingspunkt, maksimalt niveau mv.).

Prognosemetoden inden for serviceoptimering kan beskrive en lang række stokastiske (dvs. påvirkes af tilfældigheder) efterspørgselsmønstre, fra højfrekvente til mere periodiske efterspørgselsmønstre, med en adaptiv (even til at tilpasse sig) sandsynlighedsfordelingsmodel. Det er vigtigt for at give pålidelige oplysninger til lagermodelleringstrinnet.

Lageroptimeringsmetode

Serviceoptimering bygger på to vigtige funktioner.

Optimering af lagersammensætningen:

Denne funktion fastsætter automatisk det optimale serviceniveau, som skal tildeles hver kombination af varenummer/lagerlokation for at nå det serviceniveau, ledelsen har fastsat, som et aggregeret globalt forretningsmål, samtidig med at en målfunktion optimeres. Denne proces til optimering af lageret kan også tage højde for forskellige begrænsninger, som kan defineres både på aggregeret niveau og/eller for hvert varenummer/lagerlokation.

Flerniveauoptimering:

Når optimeringen af sammensætningen er gennemført, foretages en allokering på tværs af forsyningskæden for at opdage og udnytte eventuelle omkostningsfordele ved at hæve sikkerhedslageret”Upstream”. Denne funktion kaldes ofte “Riskpooling” eller “Staging”. Det samme kan også gøres gennem BOM-niveauerne, hvilket ofte kaldes “Postponement”. I modsætning til lignende metoder omdanner serviceoptimering “ufuldkommene” serviceniveauer ”Upstream” til stokastiske forsinkelser”Downstream). Deterministiske værdier er ikke gode nok.

Vil du gerne vide mere om, hvordan Optilon arbejder med lageroptimering?

Kontakt gerne Lars Villads Krogh på +45 261 445 45 eller lars.krogh@optilon.dk.

Lars Vllads Krogh

Del