Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

Sign up to our newsletter

Serviceydelser

Optilon skaber forretningsværdi gennem Supply Chain optimering baseret på førende Supply Chain applikationer. Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser og forretningsudvikling. Vi kan naturligvis også tilbyde ydelser efter vores kunders specifikke ønsker og behov.

Supply Chain Design analyse

En analyse inden for Supply Chain Design involverer optimering af forsyningskæden for at finde det optimale design og leveringsmetoder til opfyldelse af virksomhedens mål. Én grund til at analysere kunne være lokalisering af en ny fordelingscentral eller andre beslutninger, der påvirker den fysiske forsyningskæde. En anden kunne være ændret udbud af et bestemt sortiment. Analysen omfatter udarbejdelse af en optimeringsmodel, udvikling af mulige scenarier og diskussion og analyse for at nå den rigtige beslutning. I mange tilfælde er stokastisk simulering af modellen inkluderet, hvilket giver en følsomhedsanalyse baseret på kendte usikkerhedsfaktorer i virkeligheden.

Point of Gravity analyse

Optilon udarbejder ‘Point of Gravity’analyser (tyngdepunktberegninger) for lagerstederog fabrikker. Analysen kan være et godt redskab ved f.eks. lokalisering af et nyt lager og eller fabrik. Beregningen udføres i tre trin; Definition længde- og breddegrad for hvert leveringspunkt, beregning af tyngdepunkt baseret på afstand i luftlinje og endelig beregning af tyngdepunktet baseret på afstand ad vej.

Service- og beholdningsanalyse

En analyse inden for prognoser og beholdninger sigter mod at vise potentialet ved at hæve service og/eller reducere kapitalbinding i lagerne gennem en ny proces og en ny applikation. Baseret på faktiske kundedata (efterspørgselsstatistik, lagerniveauer osv.) og givne markedsstrategier benytter vi optimering til at finde den rigtige løsning, hvor kapitalen anvendes optimalt. Det betyder, at serviceniveauet er optimeret og kapital, der er bundet i lager minimeres samtidig med, at der tages hensyn til givne planlægningsregler for virksomheden. En del af leverancen er også beregning af prognoser, baseret på den rette prognosemetode.

Implementering af prognoser og Demand Planning processer

I mange tilfælde er en god Demand Planning (efterspørgselsplanlægning) blot et spørgsmål om at kombinere kvantitative, statistiske beregninger af prognoser med en god proces for indsamling af markedsinformation. Dette vedrører både handelskampagner og efterspørgselstilpasning. Optilon arbejder med standardapplikationer inden for disse områder. Takket være disse værktøjer, som er markedsførende, og vores kompetencer udvikler og implementerer vi processer, der opfylder vores kunders efterspørgsler og ønsker.

Implementering af serviceoptimering og genopfyldningsproces

At reducere kapitalbinding i lagerne ved at skære i lagerbeholdning er et mål for næsten alle virksomheder. Optilon arbejder med et standardprogram, der kan optimere servicen for et helt sortiment samtidig med at lagerniveauerne for hver SKU minimeres. For at opnå det bedst mulige udfald af optimeringen, bør genopfyldning af lageret også optimeres. Optilon gennemfører projekter, hvor beregning af lagerniveauer og genopfyldningsordrer udføres i et markedsledende lageroptimeringsværktøj. Efter beregningerne, der oftes foretages hver dag,eksporteres data til ERP-systemet der tages sig af transaktionerne i virksomheden.

produktionsplanlægningsanalyse

I produktionsplanlægningsanalyserne er alle planlægningsprocesser; hovedplanlægning, Sales and Operations Planning, , efterspørgselsplanlægning, materialeplanlægningog produktionsplanlægning kortlagt. Produktions- og planlægningsstrategier er også analyseret. Baseret på resultaterne foreslår vi en samlet løsning, herunder forbedrede processer, værktøjer og strategier. I de fleste tilfælde skaber vi også en komplet model med kundedata i det anviste planlægningsværktøj, som kunden får til validering.

Implementering af produktionsplanlægningsanalyser

Siden begyndelsen har Optilon implementeret i hundredevis af produktionsplanlægningsprocesser i virksomheder i forskellige brancher overalt i den nordiske region. Disse processer involverer daglig re-planlægning af alle ordrer, så tilgængeligheden i kapaciteten, materiale osv. tages i betragtning. I mange tilfælde foretages bestillingsgenereringen for både produktion og indkøb i optimeringsværktøjet i stedet for i ERP-systemet. Formålet med et sådant projekt er at skabe en realistisk plan, der skaber reduceret varebeholdninger, mindre wip, kortere gennemløbstider og større effektivitet, men også for at skabe en bedre  proces for dem, der arbejder med planlægning i virksomheden. Implementeringsprojektet indebærer også ofte en gennemgang af processerne inden for udførelse, ordreindtastning, Call-Off osv.

Supply Chain analyse

En Supply Chain analyse er en gennemgang af virksomhedernes forsyningskæde for at få et overblik over hvilke muligheder der finds for at øge servicegraderne, reducere lagerbindingerne og minimere leverings- og produktionsopkostningerne. Vores ekspertise inden for lager, transport, prognoser, indkøb og produktion er betydelig, og i sådanne projekter kan vi virkelig gøre en forskel.

Return on Investment analyse

At skabe forretningsværdi er i de fleste tilfælde det vigtigste formål med vores projekter og derfor er en analyse af investeringsafkast en vigtig del af vores aktiviteter. Hvis du har brug for hjælp til at analysere investeringsafkastet i forbindelse med planlægnings- og forsyningskædeinvesteringer, så kontakt os venligst. Vi kan hjælpe.

Rådgivning om Supply Chain optimering

Optilons konsulenter er eksperter inden for planlægning og Supply Chain optimering. Vi har mange års erfaring med projekter inden for alle brancher. Hvis du har brug for vejledning eller analyser inden for planlægning og optimering, så kontakt os venligst. Dette er vores fagområde.

Uddannelse

Optilon tilbyder mange kurser inden for planlægning og Supply Chain optimering. Disse kurser er ideelle for folk, der arbejder med planlægning og optimering af forsyningskæder eller i Supply Chain. For nogle af kurserne er det en fordel, hvis du i øjeblikket arbejder med planlægningsprocessen, så du kan dele dine erfaringer.

Helpdesk

Optilons licens- og supportkunder får kvalificeret hjælp vedrørende deres Supply Chain-system gennem Optilon´s helpdesk. Dette indebærer adgang til services som assistance fra vores konsulenter, FAQ i vores erfaringsdatabase, medlemskab af Optilons forum for Supply Chain-systemer såvel som login til online support, som er tilgængelig på www.optilonsolutions.com. Et højere aftaleniveau kan også give prioritet i supportkøen.
Læs mere her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores serviceydelser?

Kontakt gerne Lars Villads Krogh på +45 261 445 45 eller lars.krogh@optilon.dk.

Lars Vllads Krogh

Del