Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

Sign up to our newsletter

Supply Chain Design

Formålet med Supply Chain Design er at forstå og forme jeres nuværende Supply Chain, evaluere enhver fremtidig tilstand af jeres Supply Chain samt at præsentere det optimale Supply Chain setup.

Optilon offer Supply Chain DesignEr du sikker på at jeres Supply Chain setup modsvarer kravene på jeres marked på bedst mulige måde? Når der sker forandringer; kan vi reagere hurtigt nok? Vil jeres næste træk være det rigtige? Supply Chain design giver jer den rette indsigt til at håndtere disse udfordringer.

Den grundlæggende forudsætning for en effektiv Supply Chain er at jeres Supply Chain er designet på baggrund af markedskravene. Synlighed og bevidsthed om begrænsninger, risici og ineffektive strukturer kan føre til store besparelser. Historisk set har analyser af Supply Chains være tidskrævende, og det har været svært at forstå konsekvenserne. Derfor har dette arbejde været udført uregelmæssigt med Excel-modeller som eneste støtte. Nu er der teknologier til rådighed, og som hjælper med at bygge virtuelle modeller, som indeholder alle nødvendige informationer såsom omkostningsstruktur, regler og begrænsninger. Dette giver mulighed for at optimere både den nuværende status og simulere alternative set-ups.

Underliggende antagelser udgør altid en stor udfordring for optimering. Med hjælp fra Optilon kan du teste og validere disse antagelser og opnå løsninger, der kan implementeres således at de giver de forventede resultater. Ved at kombinere optimering og stokastisk simulation giver vores løsning mulighed for et næsten uendeligt antal scenarier, hvilket giver mulighed for ægte følsomhedsanalyse for at kontrollere  antagelserne.

Processen for Supply Chain Design indeholder forskellige trin. Bevidsthed om nuværende status er starten. Derfor starter vi med visualisering af baselineydelsen baseret på eksisterende flow i forsyningskæden. I næste trin optimeres f.eks. som cost-to-serve, produktintroduktion og udfasning, transportmodellering mm og modellering af drivhusgasemissioner kan anvendes til bedre at forstå ressourceudnyttelsen. I det tredje trin kan “as-is”  blive udfordret, når vi udarbejder scenarier for flere alternative opsætninger. I dette trin bruger vi metoder som tyngdepunkts/greenfield analyse. Fusioner og opkøb er et typisk eksempel hvor ”as-is”  skal udfordres.

Tilgangen til Supply Chain design åbner et væld af muligheder inden for både strategisk og taktisk beslutningstagning. Analyse af kapacitetsinvesteringer og strategisk sourcing kan bringes til det næste niveau, såvel som finansiel planlægning og afbalancering af udbud og efterspørgsel. Dette er en fortløbende proces, som giver muligheder for en proaktiv Supply Chain.

For at lære mere om Supply Chain design

Se venligst Supply Chain Design med Optilon-videoen.

Vores ydelser inden for
Supply Chain Design

Supply Chain Design anvendes ofte for at besvare strategiske spørgsmål, men modellen giver også et godt grundlag for taktiske beslutninger.

Eksempler på anvendelser af modeller for Supply Chain Design er:

Modellering af drivhusgasser

Optilons supply chain design-løsning gør det muligt for virksomheder at tage miljøpåvirkninger i betragtning og dermed fremme miljøpolitik.

Optilon - Produktlansering

Produktintroduktion og udfasning

Produktintroduktion og udfasning kan ofte forstyrre supply chains, da betydelige ændringer skal gøres gældende for flows og politikker.

Optilon - Transportmodellering

Transportmodellering

Skiftende oliepriser og andre variabler gør ofte planlægning af fremtidig distribution meget udfordrende. Derfor er transportmodellering vigtigt.

Optilon - Cost To Serve

Cost-to-Serve

Ved at modellere logistiske aktiviteter i netværket og ved at tildele faste og variable omkostninger, opnår en analytiker forståelsen af de reelle omkostninger.

Optilon - Tyngdpunktsberäkning

Udregning af tyngdepunkt

Når positionerne af nye faciliteter skal bestemmes kan tyngdekraft beregninger anvendes til at beregne, det vægtede punkt tættest på kunderne, der skal modtage forsyningerne.

Optilon - Greenfieldanalys

Greenfield analyse

Greenfield analyse sigter mod at tage kundernes geografiske placering og deres efterspørgselsvolume med i beregningerne, for at finde egnede geografisk placerede distributionscentre.

Optilon - Fusioner

Fusioner og opkøb

Fusioner og opkøb involverer typisk betragtelige forandringer i en supply chain med det formål at holde omkostninger under kontrol. Overflødige enheder, aktiver, leverandører, kunder og produkter gør ofte analysen kompliceret.

Vil du vide mere om Supply Chain Design?

Kontakt gerne Lars Villads Krogh på +45 261 445 45 eller lars.krogh@optilon.dk.

Lars Vllads Krogh

Del