Kontakt os

Vil du vide mere, om hvad vi kan gøre for din forretning?

Dit navn (obligatorisk)

Din e-mail (obligatorisk)

Emne

Din meddelelse

[recaptcha]

Sign up to our newsletter

Supply Chain-planlægning

Supply Chain planlægning fokuserer på at skabe én gennemførlig plan for alle planlægningshorisonter ved automatisk at tage prioriteter, regler og begrænsninger med i overvejelserne.

Optilon offer Supply Chain PlanningKender du til det at arbejde med mange alternative planer, som ikke er afstemt? Til trods for alle disse planer føler du stadig, at der mangler dén, som kan bruges? Bruger du meget tid på at justere planer for at tage højde for begrænsninger, prioriteter og regler? Finder du det svært at sætte planer med forskellig horisont sammen med forskellige formater og tidsrammer? Optilon giver jer en ”One-plan” tilgang, som tager ovenstående i betragtning, og som giver jer en gennemførlig plan, der minimerer omkostninger, tid, og ressourceudnyttelse.

Det kræver indgående kendskab og forståelse af tre ting at lave en plan:
1) Hvilken metode er mest egnet til dit virksomhedsmiljø, heuristik eller optimering?
2) Hvilke begrænsninger, prioriteter og regler er nødvendige at forholde sig til, når en gennemførlig plan udarbejdes?
3) Hvad er planlægningsprocessen, som skal understøttes, for eksempel produktionsplanlægning, fabriks planlægning, hovedplanlægning, finansieringsplanlægning, eller Sales and Operations Planning? Optilon automatiserer oprettelsen af en gennemførlig plan. Med avanceret scenariehåndtering gør vi jer i stand til at fokusere på værdiskabende aktiviteter såsom analyse af alternativer. Det betyder mere analyse og mindre manuel planlægning, hvilket også giver bedre Capable-to-Promise (CTP) og Available-to-Promise (ATP) information.

Optilon har flere forskellige metoder til at skabe en gennemførlig plan på. Vi kan arbejde med heuristiske- og meta-heuristiske tilgange gennem vores udvalgte partnere med prioriteringsregler eller forskellige optimeringsmetoder som lineær programmering og mixed integer lineær programmering (LP/MILP). Med disse metoder kan vi overveje materiale- og kapacitetsbegrænsninger såsom:

 • Leverandørkapacitet og materialebegrænsninger
 • Begrænsninger i oplagring på produktionsområderne
 • Læsse- og/eller aflæssekapacitet
 • Transportkapacitet
 • Personale og bemanding
 • Værktøjstilgængelighed og maskinkapacitet
 • Sekvenseringskrav

Når der modelleres, spiller ”What-If” simulationer eller scenarier en vigtig rolle i forandringstesten af planen, idet der bliver besvaret spørgsmål som:

 • Hvilke ordrer vil blive forsinket, hvis der omprioriteres?
 • Hvad sker der, hvis kapaciteten bliver justeret for flaskehalse?
 • Hvilke kunder bliver påvirket af kapacitetsreduktion af maskine X?
 • Hvad sker der hvis en levering ikke kommer til tiden?
 • Hvordan kan alt af ovenstående sammenlignes med hinanden?

Supply Chain Planning med Optilon

Optilon skaber forretningsmæssig værdi gennem løsninger baseret på førende Supply Chain applikationer. Et af vores tre forretningsområder er Supply Chain Planning. Er du fortrolig med disse udfordringer eller ønsker du at vide mere om, hvordan man planlægger en eller flere produktioner?

Se gerne videoen nedenfor for at læse mere om vores tilbud i Supply Chain Planning.

Stort udbud inden for Supply Chain Planning

Best Practice processer inden for Supply Chain Planning varierer meget afhængigt af industrien, ikke mindst mellem planlægningsmæssige udfordrende brancher som F&B (mad og drikke), elektronik og mekaniske produktions virksomheder. Men ikke desto mindre er der alligevel udfordringer og processer, der foregår uafhængigt af industrien. Her er nogle eksempler:

Optilon - Sälj- och verksamhetsplanering

Sales and Operations Planning (S&OP)

Det primære mål for Sales and Operations Planning er at fastslå hvad og hvor meget  kunderne vil købe og jeres evne til at imødekomme disse efterspørgsler.

Optilon - Produktionsplanering-Submenu

Detailplanlægning af produktionen

Detailplanlægning af produktion er det mest detaljerede niveau, planlægning allokerer ordrer og drift til forskellige produktionsressourcer på fabrikken på gulvniveau.

Optilon - Fabriksplanering

Produktionsplanlægning

Vores løsninger til produktionssplanlægning giver koordinering af salg og marketing, produktion, distribution og indkøb for at imødekomme leveringsforpligtelser.

Optilon - Huvudplanering

Hovedplanlægning

Hovedplanlægning omhandler planlægning på mellemlang sigt og har til formål at nedbryde kundens behov og bestemme kapaciteter og planer på gruppeniveau.

Vores tilbud inden for Supply Chain Planning

produktionsplanlægningsanalyse

I produktionsplanlægningsanalyserne er alle planlægningsprocesser; hovedplanlægning, Sales and Operations Planning, , efterspørgselsplanlægning, materialeplanlægningog produktionsplanlægning kortlagt. Produktions- og planlægningsstrategier er også analyseret. Baseret på resultaterne foreslår vi en samlet løsning, herunder forbedrede processer, værktøjer og strategier. I de fleste tilfælde skaber vi også en komplet model med kundedata i det anviste planlægningsværktøj, som kunden får til validering.

Implementering af produktionsplanlægningsanalyser

Siden begyndelsen har Optilon implementeret i hundredevis af produktionsplanlægningsprocesser i virksomheder i forskellige brancher overalt i den nordiske region. Disse processer involverer daglig re-planlægning af alle ordrer, så tilgængeligheden i kapaciteten, materiale osv. tages i betragtning. I mange tilfælde foretages bestillingsgenereringen for både produktion og indkøb i optimeringsværktøjet i stedet for i ERP-systemet. Formålet med et sådant projekt er at skabe en realistisk plan, der skaber reduceret varebeholdninger, mindre wip, kortere gennemløbstider og større effektivitet, men også for at skabe en bedre  proces for dem, der arbejder med planlægning i virksomheden. Implementeringsprojektet indebærer også ofte en gennemgang af processerne inden for udførelse, ordreindtastning, Call-Off osv.

Vil du vide mere om Supply Chain Planning?

Kontakt gerne Lars Villads Krogh på +45 261 445 45 eller lars.krogh@optilon.dk.

Lars Vllads Krogh

Del